Nederlands English

Organisatie en doel van Centrum voor Psychoanalyse

Het Centrum voor Psychoanalyse is het klinische centrum van de NPAG dat wordt gevormd door een samenwerkingsverband van een groot aantal zelfstandig gevestigde psychoanalytische praktijken. Het Centrum is het enige onafhankelijke psychoanalytisch instituut in Nederland en werkt landelijk

Het Centrum biedt de mogelijkheid tot psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie voor volwassenen en kinderen zonder storende intakeprocedures met meerdere intakers, lange wachttijden of protocollen. Aanmelding bij het Centrum betekent direct contact met de behandelaar of, indien gewenst, na kort telefonisch overleg een onmiddellijke verwijzing naar de behandelaar. Momenteel worden binnen het Centrum rond de honderd psychoanalyses verricht en een veelvoud daarvan aan psychoanalytische psychotherapieën. 

Naast het aanbieden van psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie organiseert het Centrum diagnostische staven, faciliteert het de opleiding tot psychoanalyticus van de NPAG en biedt het de mogelijkheid tot het verrichten van stages voor academische en postacademische opleidingen.