Nederlands English

Geschiedenis van de NPAG

De NPAG is als vereniging jong. Haar leden zijn echter ervaren tot zeer ervaren analytici die al vele jaren als opleiders, supervisoren en bestuurders in de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA) en het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG) hebben gefunctioneerd.
De NPAG is opgericht op 26 januari 2005 door 16 opleiders/leden van de NVPA, die ervoor kozen hun activiteiten te bundelen in een nieuwe groep. Er bestond voor hen een hoge prioriteit om de analytische behandeling en opleiding in een nieuw kader te realiseren.

Inmiddels heeft deze ambitie geresulteerd in een vitale vereniging met een eigen analytische cultuur. Zij telt ongeveer 31 leden en 16 kandidaten. Sinds juli 2005 is de NPAG een door de International Psychoanalytic Association (IPA) erkende vereniging. 

De hoogste graad van internationale erkenning verkreeg de NPAG in juli 2007 als Component Society van de IPA. In september 2005 startte de eerste groep cursisten met hun opleiding bij de NPAG waarna in zowel in 2006 als 2007 nieuwe groepen zijn gestart. 

De sfinx

 

In het Oedipus verhaal speelt de sfinx een belangrijke rol door Oedipus een raadsel op te geven.
Het raadsel van de sfinx wordt door Freud (oa. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie GW V, pag. 95) verbonden met de kinderlijke nieuwsgierigheid omtrent de vraag waar de kinderen vandaan komen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het logo van de NPAG is ontleend aan de sfinx.
Griekse sfinx (5e - 4e eeuw v. Chr.)
uit de verzameling van Sigmund Freud.