Nederlands English

De NPAG is door een fusie opgegaan in één grote vereniging voor psychoanalyse in Nederland, de NPaV. Nieuwe contactgegevens zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Er wordt een nieuwe website gebouwd.

 

HISTORIE: De Nederlandse Psychoanalytische Groep WAS een jonge en vooral actieve vereniging die wortelde in ruim een eeuw psychoanalytische traditie en ervaring. Haar doel was het praktiseren van de psychoanalyse te bevorderen, alsmede een opleiding in de psychoanalyse te verzorgen die gericht was op de vorming van praktiserende psychoanalytici. 

Centrum voor Psychoanalyse

Het Centrum voor Psychoanalyse was het klinische centrum van de NPAG en het enige onafhankelijke psycho-analytische instituut in Nederland.
Het bood de mogelijkheid tot psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie voor kinderen, adolescenten en volwassenen, zonder storende intakeprocedures met meerdere intakers, wachttijden, of protocollen. 

Opleidingsprogramma

De NPAG leidde op tot psychoanalyticus van volwassenen; daarnaast bestond de mogelijkheid om kinderanalyticus te worden. De opleiding bestond uit drie onderdelen; de leeranalyse; de cursus en het zelf analyseren onder supervisie.

Zoekt u een Psychoanalyticus? Ook na de fusie beschikbaar!

Zie hier voor de contactlijst van beschikbare psychoanalytische praktijken.

Meer informatie over de opleiding tot psychoanalyticus
De laatste informatiebijeenkomst vond plaats op 18-2-2016. 

 

Info over de Summer University Psychoanalyse
Download hier de folder SU

 

 

 

 

DE NPAG IS PER 16-6-20156 GEFUSEERD MET DE NVPA EN NPG IN EEN NIEUWE ORGANISTATIE: DE NPaV (website nog in aanbouw)